Idag findes der mange regler omkring flyvning med drone, som vi skal overholde/opfylde.

Det betyder at vi ikke bare må flyve hvor og hvornår det nu lige passer i kalendere.

Men nogen af de vigtigste punkter er:

  • Vi må ikke flyve i tæt bebyggede områder, da vi PT kun har dronetegn.
  • Flyvehøjde må maks være 100m
  • Der må ikke flyves tættere end 5km fra flyvepladser – 8km fra militær flyveplads
  • Naturfølsomme områder må ikke overflyves
  • Der må ikke flyves mellem solnedgang og solopgang
  • Overflyvning af personer uden deres samtykke/viden

Inden vi starter med flyvningen, gennemgår vi grundig, området for at danne et overblik over, eventuelle forhindringer der der kræver ekstra opmærksom hed.
Samtidig sikrer vi os, at der ikke ligger nogle restrektionener i området, som vi hindre en flyvning, på lovlig vis.

Vejret spiller også ind, på flyvning med drone. Derfor kan vi ikke garantere en bestemt dag.
Hvis der er for meget vind, eller regn, kan der ikke flyves på forsvarlige måde, og derfor vil vi ikke foretage en flyvning, hvis vi anser vejrforholdene til ikke at være optimale.

Under flyvningen, kan der blive ønske om hjælp fra kunden, i forbindelse med overvågning af luftrummet under selve flyvningen.
Har kunden dyr i området, vil der blive gennemgået retningslinjer og risiko inden flyvning påbegyndes.
Dette kunne f.eks. være, at hunden skal forblive indenfor.